Quyết định công nhận Học viên cao học - NCS, Quyết định gia hạn, Quyết định chuyển tự túc