Giới thiệu trường ĐH Khoa học Tự nhiên

LỊCH SỬ

 • 1941 Trường Cao đẳng Khoa học Đông Dương
 • 1957 Trường Đại học Khoa học Sài Gòn
 • 1977 Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM
 • 1996 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên là trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, cung cấp nguồn nhân lực, đội ngũ chuyên gia trình độ cao trong lĩnh vực khoa học cơ bản và khoa học công nghệ mũi nhọn, có năng lực sáng tạo, làm việc trong môi trường quốc tế.

Trường hiện có 9 khoa:
 • Khoa Công nghệ thông tin
 • Khoa Toán – Tin học
 • Khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật
 • Khoa Hóa học
 • Khoa Sinh học & Công nghệ Sinh học
 • Khoa Môi trường
 • Khoa Khoa học và Công nghệ vật liệu
 • Khoa Địa chất
 • Khoa Điện tử Viễn thông.

Ngoài ra Trường ĐH Khoa học Tự nhiên còn có 16 trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thực hiện các dự án trọng điểm và nghiên cứu chuyên sâu, mũi nhọn.

Trường đang có 31 ngành (38 chuyên ngành) ở bậc sau đại học và 13 ngành (52 chuyên ngành) đào tạo ở bậc đại học

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên hướng đến việc trở thành một đại học nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á về đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ nền tảng của nền kinh tế tri thức trong thế kỷ 21.

Hiện tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên có 8 Giáo sư, 59 Phó Giáo sư và 185 Tiến sĩ đảm nhận công tác giảng dạy và nghiên cứu cho hơn 15.000 sinh viên bậc đại học và hơn 2.000 học viên cao học, nghiên cứu sinh

Các cơ sở hợp tác đào tạo

 • Phân hiệu Đại học Quốc Gia TP. HCM tại Bến Tre
 • Trường Đại học Kiên Giang
 • Trường Đại học An Giang
 • Trường Đại học Tiền Giang
 • Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang
 • Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long