Danh sách Giáo sư

 STT            Họ và tên Giáo sư   Chuyên môn (Ngành/Chuyên ngành)
  1  GS.TS. Dương Minh Đức  Toán học/Toán giải tích
  2  GS.TS. Bùi Xuân Hải  Toán học/Toán Đại số
  3  GS.TS. Đinh Sỹ Hiền  Vật lý/ Vật lý vô tuyến điện tử
  4  GS.TS. Lê Văn Hiếu  Vật lý/Vật liệu y sinh, Vật liệu màng mỏng
  5  GS.TS Nguyễn Kim Phi Phụng  Hóa học/Hóa học các hợp chất thiên nhiên
  6  GS.TS Châu Văn Tạo  Vật lý/Vật lý hạt nhân
  7  GS.TS. Trần Linh Thước  Sinh học/Công nghệ sinh học
  8  GS.TS. Đặng Đức Trọng  Toán học/Toán giải tích
  9  GS.TS. Nguyễn Quốc Khánh  Vật lý/Vật lý lý thuyết và vật lý toán
 10  GS.TS Lê Hoài Bắc  Công nghệ Thông tin
 11  GS.TS. Nguyễn Diệu Liên Hoa  Hóa học
 12  GS. TS Nguyễn Thị Thanh Mai  Hóa học
 13  GS. TS Đặng Thị Phương Thảo  Sinh học/Công nghệ sinh học

Danh sách Phó Giáo sư

 STT         Họ và tên Phó Giáo sư Chuyên môn (Ngành/Chuyên ngành)
  1 PGS.TS Trương Thanh Cảnh Sinh học/Sinh học Môi trường
  2 PGS.TS Hoàng Ngọc Cường Hóa học/Vật liệu polymer, composite
  3 PGS.TS Đinh Điền CNTT/Xử lý ngôn ngữ
  4 PGS.TS Nguyễn Văn Đông Hóa học/Hóa phân tích
  5 PGS.TS Hồ Huỳnh Thùy Dương Sinh học/Công nghệ Sinh học
  6 PGS.TS Trần Lê Bảo Hà Sinh học/Công nghệ Sinh học
  7 PGS.TS Hà Quang Hải Khoa học Trái đất/Địa chất
  8 PGS.TS Lê Công Hảo Vật lý/Vật lý hạt nhân
  9 PGS.TS. Tô Thị Hiền Hóa học/Hóa Môi trường
  10 PGS.TS Trần Văn Hiếu Sinh học/Công nghệ Sinh học
  11 PGS.TS Phạm Trung Hiếu Khoa học Trái đất/Địa chất thạch học
  12 PGS.TS Nguyễn Thái Hoàng Hóa học/Hóa Lý
  13 PGS.TS Nguyễn Đức Hoàng Sinh học/Công nghệ Sinh học
  14 PGS.TS Nguyễn Thị Huệ Sinh học/Công nghệ Sinh học
  15 PGS.TS. Lê Vũ Tuấn Hùng Vật lý/Vật lý Quang phổ
  16 PGS.TS Trần Thanh Hương Sinh học/Sinh lý thực vật
  17 PGS.TS Hoàng Đức Huy Sinh học/Sinh thái học
  18 PGS.TS Trương Thị Hồng Loan Vật lý/Vật lý hạt nhân
  19 PGS.TS Nguyễn Ánh Mai Hóa học/Hóa phân tích
  20 PGS.TS. Trần Văn Mẫn Hóa học/Hóa Lý
  21 PGS.TS Ngô Đại Nghiệp Sinh học/Sinh hóa
  22 PGS.TS Lý Quốc Ngọc CNTT/Xử lý ảnh
  23 PGS.TS Phạm Trần Nguyên Nguyên Hóa học/Hóa Lý, Hóa tính toán
  24 PGS.TS Nguyễn Trung Nhân Hóa học/Hóa dược
  25 PGS.TS Hà Thúc Chí Nhân Hóa học/Vật liệu polymer, composite
  26 PGS.TS Phạm Văn Phúc Sinh học/Công nghệ Tế bào gốc
  27 PGS.TS Lê Mỹ Loan Phụng Hóa học/Hóa Lý
  28 PGS.TS Võ Lương Hồng Phước Vật lý/Vật lý Hải dương
  29 PGS.TS Huỳnh Trúc Phương Vật lý/Vật lý hạt nhân
  30 PGS.TS Quách Ngô Diễm Phương Sinh học/Công nghệ Sinh học
  31 PGS.TS Trần Lê Quan Hóa học/Hóa dược
  32 PGS.TS Tôn Thất Quang Hóa học/Hóa học các hợp chất thiên nhiên
  33 PGS.TS Hoàng Thị Đông Quỳ Hóa học/Vật liệu polymer, composite
  34 PGS.TS Nguyễn Du Sanh Sinh học/Sinh lý thực vật
  35 PGS.TS Lê Hoàng Thái Công nghệ thông tin
  36 PGS.TS Đinh Ngọc Thanh Toán học/Toán Giải tích
  37 PGS.TS Trần Thiện Thanh Vật lý/Vật lý hạt nhân
  38 PGS. TS Lưu Thị Xuân Thi Hóa học/Tổng hợp hữu cơ
  39 PGS. TS Vũ Thị Hạnh Thu Vật lý/Vật lý quang phổ
  40 PGS.TS Nguyễn Đình Thúc CNTT/Bảo mật, mật mã
  41 PGS.TS Phan Thị Phượng Trang Sinh học/Công nghệ Sinh học
  42 PGS.TS Trần Minh Triết CNTT/Công nghệ phần mềm
  43 PGS.TS Trần Quang Trung Vật lý/Vật lý chất rắn
  44 PGS.TS Huỳnh Văn Tuấn Vật lý/Vật lý Tin học
  45 PGS.TS Trần Thị Thanh Vân Vật lý/Vật liệu Y sinh
  46 PGS.TS Nguyễn Thành Vấn Vật lý/Vật lý Địa cầu
  47 PGS.TS Trần Cao Vinh Vật lý/Vật liệu màng mỏng
  48 PGS.TS Huỳnh Thị Kiều Xuân Hóa học/Hóa Vô cơ
  49 PGS.TS Trần Hoàng Phương Hóa học/Hóa hữu cơ
  50 PGS.TS Nguyễn Tuyết Phương Hóa học/Hóa vô cơ
  51 PGS.TS Đào Nguyên Khôi Môi trường/Quản lý tài nguyên & MT
  52 PGS.TS Nguyễn Lê Hoàng Anh Toán học/Toán Ứng dụng
  53 PGS.TS Mai Hoàng Biên Toán học/Đại số và lý thuyết số
  54 PGS.TS Lý Kim Hà Toán học/Toán Giải tích
  55 PGS.TS Lê Tiến Khoa Hóa học
  56 PGS.TS Trương Hải Nhung Sinh học
  57 PGS.TS Trần Duy Tập Vật lý
  58 PGS.TS Đặng Trường An Hải Dương học
  59 PGS.TS Lê Viết Hải Khoa học vật liệu
  60 PGS.TS Cổ Thanh Thiện Hóa học
  61 PGS.TS Lê Nguyễn Hoài Nam Công nghệ thông tin
  62 PGS.TS Nguyễn Thanh Bình Toán học
  63 PGS.TS Nguyễn Văn Vũ Công nghệ thông tin
  64 PGS.TS Huỳnh Lê Thanh Nguyên Hóa học
  65 PGS.TS Nguyễn Công Tránh Hóa học
  66 PGS.TS Vũ Bích Ngọc Công nghệ sinh học
  67 PGS.TS Phạm Kim Ngọc Khoa học vật liệu
  68 PGS.TS Bùi Việt Hưng Môi trường
  69 PGS.TS Lê Văn Anh Cường Vật lý
  70  PGS.TS Bùi Lê Trọng Thanh Toán học
  71  PGS.TS Lê Ngọc Tuấn Môi trường