Danh sách Giáo sư

 STT           Họ và tên Giáo sư  Chuyên môn (Ngành/Chuyên ngành)
  1 GS.TS. Dương Minh Đức Toán học/Toán giải tích
  2 GS.TS. Bùi Xuân Hải Toán học/Toán Đại số
  3 GS.TS. Đinh Sỹ Hiền Vật lý/ Vật lý vô tuyến điện tử
  4 GS.TS. Lê Văn Hiếu Vật lý/Vật liệu y sinh, Vật liệu màng mỏng
  5 GS.TS Nguyễn Kim Phi Phụng Hóa học/Hóa học các hợp chất thiên nhiên
  6 GS.TS Châu Văn Tạo Vật lý/Vật lý hạt nhân
  7 GS.TS. Trần Linh Thước Sinh học/Công nghệ sinh học
  8 GS.TS. Đặng Đức Trọng Toán học/Toán giải tích
  9 GS.TS. Nguyễn Quốc Khánh Vật lý/Vật lý lý thuyết và vật lý toán
 10 GS.TS Lê Hoài Bắc Công nghệ Thông tin
 11 GS.TS. Nguyễn Diệu Liên Hoa Hóa học
 12 GS. TS Nguyễn Thị Thanh Mai Hóa học

Danh sách Phó Giáo sư

 STT          Họ và tên Phó Giáo sư  Chuyên môn (Ngành/Chuyên ngành)
  1  PGS.TS Trương Thanh Cảnh  Sinh học/Sinh học Môi trường
  2  PGS.TS Hoàng Ngọc Cường  Hóa học/Vật liệu polymer, composite
  3  PGS.TS Đinh Điền  CNTT/Xử lý ngôn ngữ
  4  PGS.TS Nguyễn Văn Đông  Hóa học/Hóa phân tích
  5  PGS.TS Hồ Huỳnh Thùy Dương  Sinh học/Công nghệ Sinh học
  6  PGS.TS Trần Lê Bảo Hà  Sinh học/Công nghệ Sinh học
  7  PGS.TS Hà Quang Hải  Khoa học Trái đất/Địa chất
  8  PGS.TS Lê Công Hảo  Vật lý/Vật lý hạt nhân
  9  PGS.TS. Tô Thị Hiền  Hóa học/Hóa Môi trường
  10  PGS.TS Trần Văn Hiếu  Sinh học/Công nghệ Sinh học
  11  PGS.TS Phạm Trung Hiếu  Khoa học Trái đất/Địa chất thạch học
  12  PGS.TS Nguyễn Thái Hoàng  Hóa học/Hóa Lý
  13  PGS.TS Nguyễn Đức Hoàng  Sinh học/Công nghệ Sinh học
  14  PGS.TS Nguyễn Thị Huệ  Sinh học/Công nghệ Sinh học
  15  PGS.TS. Lê Vũ Tuấn Hùng  Vật lý/Vật lý Quang phổ
  16  PGS.TS Trần Thanh Hương  Sinh học/Sinh lý thực vật
  17  PGS.TS Hoàng Đức Huy  Sinh học/Sinh thái học
  18  PGS.TS Trương Thị Hồng Loan  Vật lý/Vật lý hạt nhân
  19  PGS.TS Nguyễn Ánh Mai  Hóa học/Hóa phân tích
  20  PGS.TS. Trần Văn Mẫn  Hóa học/Hóa Lý
  21  PGS.TS Ngô Đại Nghiệp  Sinh học/Sinh hóa
  22  PGS.TS Lý Quốc Ngọc  CNTT/Xử lý ảnh
  23  PGS.TS Phạm Trần Nguyên Nguyên  Hóa học/Hóa Lý, Hóa tính toán
  24  PGS.TS Nguyễn Trung Nhân  Hóa học/Hóa dược
  25  PGS.TS Hà Thúc Chí Nhân  Hóa học/Vật liệu polymer, composite
  26  PGS.TS Phạm Văn Phúc  Sinh học/Công nghệ Tế bào gốc
  27  PGS.TS Lê Mỹ Loan Phụng  Hóa học/Hóa Lý
  28  PGS.TS Võ Lương Hồng Phước  Vật lý/Vật lý Hải dương
  29  PGS.TS Huỳnh Trúc Phương  Vật lý/Vật lý hạt nhân
  30  PGS.TS Quách Ngô Diễm Phương  Sinh học/Công nghệ Sinh học
  31  PGS.TS Trần Lê Quan  Hóa học/Hóa dược
  32  PGS.TS Tôn Thất Quang  Hóa học/Hóa học các hợp chất thiên nhiên
  33  PGS.TS Hoàng Thị Đông Quỳ  Hóa học/Vật liệu polymer, composite
  34  PGS.TS Nguyễn Du Sanh  Sinh học/Sinh lý thực vật
  35  PGS.TS Lê Hoàng Thái  CNTT
  36  PGS.TS Đinh Ngọc Thanh  Toán học/Toán Giải tích
  37  PGS.TS Trần Thiện Thanh  Vật lý/Vật lý hạt nhân
  38  PGS.TS Đặng Thị Phương Thảo  Sinh học/Công nghệ Sinh học
  39  PGS. TS Lưu Thị Xuân Thi  Hóa học/Tổng hợp hữu cơ
  40  PGS. TS Vũ Thị Hạnh Thu  Vật lý/Vật lý quang phổ
  41  PGS.TS Nguyễn Đình Thúc  CNTT/Bảo mật, mật mã
  42  PGS.TS Phan Thị Phượng Trang  Sinh học/Công nghệ Sinh học
  43  PGS.TS Trần Minh Triết  CNTT/Công nghệ phần mềm
  44  PGS.TS Trần Quang Trung  Vật lý/Vật lý chất rắn
  45  PGS.TS Nguyễn Huy Tuấn  Toán học/Toán giải tích
  46  PGS.TS Huỳnh Văn Tuấn  Vật lý/Vật lý Tin học
  47  PGS.TS Trần Thị Thanh Vân  Vật lý/Vật liệu Y sinh
  48  PGS.TS Nguyễn Thành Vấn  Vật lý/Vật lý Địa cầu
  49  PGS.TS Trần Cao Vinh  Vật lý/Vật liệu màng mỏng
  50  PGS.TS Huỳnh Thị Kiều Xuân  Hóa học/Hóa Vô cơ
  51  PGS.TS Trần Hoàng Phương  Hóa học/Hóa hữu cơ
  52  PGS.TS Nguyễn Tuyết Phương  Hóa học/Hóa vô cơ
  53  PGS.TS Đào Nguyên Khôi  Môi trường/Quản lý tài nguyên & MT
  54  PGS.TS Nguyễn Lê Hoàng Anh  Toán học/Toán Ứng dụng
  55  PGS.TS Mai Hoàng Biên  Toán học/Đại số và lý thuyết số
  56  PGS.TS Lý Kim Hà  Toán học/Toán Giải tích
  57  PGS.TS Lê Tiến Khoa  Hóa học
  58  PGS.TS Trương Hải Nhung  Sinh học
  59  PGS.TS Trần Duy Tập  Vật lý
 60  PGS.TS Đặng Trường An  Hải Dương học
 61  PGS.TS Lê Viết Hải  Khoa học vật liệu
 62  PGS.TS Cổ Thanh Thiện  Địa chất học