CHƯƠNG TRÌNH TOÁN ỨNG DỤNG
Chuyên ngành Giáo dục Toán học

Video giới thiệu tóm tắt chương trình

Mục tiêu đào tạo

Chương trình nhằm đào tạo nâng cao ở trình độ cao học về toán cho giáo viên toán trung học. Học viên tốt nghiệp có:

 • Đào tạo nâng cao ở trình độ cao học về toán cho giáo viên toán trung học.
 • Học viên tốt nghiệp có trình độ chuyên môn vững vàng và nâng cao về toán, có năng lực sử dụng hiểu biết toán nâng cao vào giảng dạy ở bậc trung học,
 • Học viên có khả năng tiếp tục học tập phục vụ công việc.

Thế mạnh của chương trình

 • Chương trình toán phổ thông mới yêu cầu người giáo viên phổ thông cần phải có kiến thức đa ngành, đặc biệt là về xác suất thống kê và ứng dụng của toán học, đồng thời sử dụng các phương pháp giảng dạy tích cực thông qua chuyên đề và thực hành dùng máy tính. Trong khi đó, các chương trình đào tạo chuyên ngành sư phạm bậc đại học trước đây không chuẩn bị đầy đủ các kỹ năng cho giáo viên giảng dạy theo chương trình mới.
 • Chương trình Thạc sĩ toán ứng dụng được thiết kế nhằm đáp ứng được nhu cầu mới rất lớn này. Khoa Toán – Tin học trường ĐH KHTN là đơn vị chuyên môn phụ trách đào tạo có đội ngũ Giảng viên nhiều kinh nghiệm, đào tạo và nghiên cứu đa hướng, đa ngành.

Học viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận các công việc sau:

 • Giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các TT văn hóa…
 • Làm nghiên cứu viên ở các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu.
 • Làm việc cho các doanh nghiệp công nghệ có sử dụng các công cụ toán học, như cơ học tính toán, thống kê, tính toán tài chính, qui hoạch, xử lý dữ liệu lớn, …
 • Giải quyết công việc cần năng lực phân tích xử lí những vấn đề phức tạp mà ở đó các phương pháp toán học có hiệu quả, như trong các ngành khoa học, kỹ thuật, kinh tế, hoạch định chính sách, …
 • Làm việc ở các vị trí quản lý có khả năng phân tích và nhận định chính xác nội dung công việc, xác định tốt mối quan hệ giữa các công việc, khả năng tổ chức có hệ thống.

LƯU Ý: Chương trình này không cấp “Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm”. Một số dơn vị giáo dục yêu cầu chứng chỉ này khi tuyển dụng.

Lợi ích của học viên khi tham gia chương trình đào tạo

 • Giúp người học nâng cao trình độ qua việc cập nhật, bổ sung kiến thức, quan điểm hiện đại về toán học và ứng dụng của toán, từ đó có thể nâng cao chất lượng giảng dạy toán của giáo viên.
 • Chương trình có những môn học mà ít khi có trong các chương trình của ngành sư phạm trước đây, như thống kê, tính toán số, tối ưu hóa, mô hình hóa toán học, toán kinh tế … phản ánh yêu cầu của chương trình toán phổ thông mới.
 • Giúp người học tiếp cận một số quan điểm và phương pháp tiên tiến trong giáo dục.

Sơ nét về chương trình đào tạo

Cấu trúc chương trình đào tạo (60TC), bao gồm:

 •  Kiến thức chung

o    Triết học

o    Ngoại ngữ

o    Phương pháp giảng dạy tích cực

o    Thiết kế giảng dạy thực nghiệm

o    Những vấn đề về công nghệ hiện đại trong ngành Toán ứng dụng.

 • Kiến thức cơ sở chuyên ngành (46TC)
 • Luận văn Thạc sĩ: 8TC

Trong các môn bắt buộc có các môn Phương pháp giảng dạy tích cực, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Thiết kế giảng dạy thực nghiệm. Các môn học chuyên môn có nhiều hướng: Giải tích, Đại số, Số học, Tổ hợp, Xác suất, Thống kê, Hình học, Toán ứng dụng, Tin học, Toán phổ thông, …

Luận văn thạc sĩ có các hướng chủ yếu:

 • Tìm hiểu và trình bày lại chi tiết một công trình nghiên cứu toán ở trình độ đương thời có liên quan đáng kể tới toán ở bậc trung học. Khuyến khích có những đóng góp của học viên như: bổ sung chi tiết, áp dụng vào trường hợp cụ thể, tính toán minh họa, trình bày lại một cách đầy đủ kiến thức cơ sở ở dạng sơ cấp hơn, …
 • Xét một vấn đề toán học cụ thể có liên quan đáng kể tới toán ở bậc phổ thông, tìm và tổng hợp các phương pháp, hiểu biết toán học đương thời góp phần khảo sát vấn đề.

Thông tin tuyển sinh cao học

Tên chuyên ngành: Toán ứng dụng – Giáo dục toán học

Mã ngành: 846011202.

 • Đối tượng người học:
 • Sinh viên tốt nghiệp đại học các ngành đúng và phù hợp, bao gồm các ngành: Toán; Sư phạm Toán; Toán – Tin; Toán kinh tế; Toán Ứng dụng; Toán cơ; Toán thống kê

Thời gian thi tuyển (hằng năm): tháng 5 và tháng 10

Thời gian nộp hồ sơ (hằng năm): tháng 3 và tháng 8

Chỉ tiêu tuyển sinh (hằng năm): dự kiến 25 học viên.

Các môn thi tuyển

 • Ngoại ngữ

Địa điểm đào tạo: Cơ sở Nguyễn Văn Cừ

Thời gian đào tạo: 1 – 2 năm

Xem chi tiết tại Thông báo xét tuyển trình độ Thạc sĩ năm 2024 – đợt 1

Lưu ý: Chương trình Giảng dạy thực nghiệm không cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm.

Tham khảo