Đội ngũ đào tạo

Hiện tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên có 12 Giáo sư, 68 Phó Giáo sư và 185 Tiến sĩ đảm nhận công tác giảng dạy và nghiên cứu cho hơn 15.000 sinh viên bậc đại học và hơn 2.000 học viên cao học, nghiên cứu sinh. (Cập nhật: 12/2022)

Khoa CNTT

 
 GS. TS Lê Hoài Bắc
 PGS. TS Trần Minh Triết
 PGS. TS Nguyễn Đình Thúc
 PGS. TS Lý Quốc Ngọc
 PGS. TS Lê Hoàng Thái
 PGS.TS. Nguyễn Văn Vũ 
 TS. Đinh Bá Tiến
 TS. Trần Thái Sơn 
 TS. Nguyễn Thanh Phương 
 TS. Nguyễn Ngọc Thảo 
 TS. Châu Thành Đức 
 TS. Ngô Minh Nhựt
 
 
 PGS TS. Đinh Điền
 PGS.TS. Lê Nguyễn Hoài Nam
 TS. Bùi Tiến Lên
 TS. Phạm Nguyễn Cương
 TS. Phạm Thị Bạch Huệ
 TS. Lê Thị Nhàn
 TS. Nguyễn Trần Minh Thư
 TS. Nguyễn Thị Minh Tuyền
 TS. Nguyễn Hải Minh
 TS. Trần Trung Dũng

Khoa Toán - Tin học

Ngành Đại số và lý thuyết số
 
 GS.TS. Bùi Xuân Hải
 PGS.TS. Mai Hoàng Biên
 TS. Nguyễn Văn Thìn
 TS. Trần Nam Dũng
 TS. Trần Ngọc Hội
 TS. Trịnh Thanh Đèo
 TS. Nguyễn Viết Đông
 TS. Lê Văn Luyện
 TS. Bùi Anh Tuấn
 TS. Nguyễn Anh Thi
 TS. Nguyễn Khánh Tùng
 TS. Lê Văn Hợp
Ngành Toán Giải tích
 
 GS.TS. Dương Minh Đức
 PGS.TS. Nguyễn Đình Phư
 PGS.TS. Nguyễn Huy Tuấn
 PGS. TS. Lý Kim Hà 
  PGS. TS. Bùi Lê Trọng Thanh
 TS. Nguyễn Thành Long
TS. Tạ Thị Nguyệt Nga
 TS. Ông Thanh Hải
 TS. Lê Bá Khánh Trình
 TS. Võ Hoàng Hưng
 
Ngành Lý thuyết xác suất và TK toán
 GS.TS Đặng Đức Trọng
 TS. Lê Thị Xuân Mai
 TS. Nguyễn Thị Mộng Ngọc
 TS. Trần Duy Hiến
Ngành Cơ sở toán cho Tin học
  PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình
  TS. Trần Anh Tuấn
 
 
Ngành Toán Ứng dụng
 PGS. TS. Đinh Ngọc Thanh
 PGS. TS. Nguyễn Lê Hoàng Anh
 TS. Huỳnh Quang Vũ
 TS. Vũ Đỗ Huy Cường
 TS. Nguyễn Minh Tùng
 TS. Võ Sĩ Trọng Long
 TS. Trịnh Anh Ngọc

Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật

Ngành Vật lý lý thuyết và vật lý toán
 GS.TS. Nguyễn Quốc Khánh
 TS. Trương Bá Hà
 TS. Nguyễn Hữu Nhã
 TS. Vũ Quang Tuyên
 TS. Võ Quốc Phong
 TS. Phan Hồng Khiêm
Ngành Khí tượng và khí hậu học
 TS. Nguyễn Thị Kim Dung
 TS. Võ Thị Phi Giao
 TS. Lê Xuân Thuyên
Ngành Quang học
  PGS.TS. Lê Vũ Tuấn Hùng
  PGS.TS Trần Cao Vinh
  PGS.TS Vũ Thị Hạnh Thu
  TS. Lê Văn Ngọc
  TS. Lê Trấn
Ngành Vật lý kỹ thuật
 PGS.TS Huỳnh Văn Tuấn
 PGS. TS. Lê Văn Anh Cường 
 TS. Nguyễn Huỳnh Tuấn Anh
 TS. Nguyễn Anh Huy
 TS. Đỗ Đức Cường
 TS. Trịnh Thị Lý
 TS. Nguyễn Quang Khởi
 TS. Nguyễn Chí Linh
 TS. Đặng Hoài Trung

 

Ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân 
GS.TS Châu Văn Tạo
PGS.TS. Trương Thị Hồng Loan
PGS.TS Huỳnh Trúc Phương
PGS.TS Trần Thiện Thanh
PGS. TS. Lê Công Hảo
TS. Trịnh Hoa Lăng
TS. Hoàng Thị Kiều Trang
TS. Võ Hồng Hải
Ngành Vật lý địa cầu
PGS.TS. Nguyễn Thành Vấn
TS. Nguyễn Kim Quang
Ngành Hải dương học
PGS.TS. Võ Lương Hồng Phước
PGS.TS. Đặng Trường An
TS. Nguyễn Công Thành

 

 Ngành Vật lý vô tuyến điện tử
 TS. Nguyễn Chí Nhân
 TS. Hồ Thanh Huy
 

Khoa Điện tử - Viễn thông

Ngành Kỹ thuật điện tử

 GS.TS. Đinh Sỹ Hiền

 TS. Lê Đức Hùng

 TS. Huỳnh Hữu Thuận

 TS. Bùi Trọng Tú

 TS. Nguyễn Việt Hà

 TS. Đặng Lê Khoa

 TS. Nguyễn Xuân Vinh

Khoa Hóa

Ngành Hóa hữu cơ
GS.TS. Nguyễn Kim Phi Phụng
GS.TS. Nguyễn Diệu Liên Hoa
PGS.TS. Trần Lê Quan
PGS.TS. Nguyễn Trung Nhân
PGS.TS. Tôn Thất Quang
PGS.TS. Lưu Thị Xuân Thi
PGS. TS.Trần Hoàng Phương
TS. Đoàn Ngọc Nhuận
TS. Nguyễn Thị Thảo Trân
TS. Nguyễn Trí Hiếu
TS. Nguyễn Thị Ý Nhi
TS. Nguyễn Tấn Tài
TS. Nguyễn Thị Lệ Thu
Ngành Hóa vô cơ
PGS.TS. Huỳnh Thị Kiều Xuân
PGS.TS. Nguyễn Tuyết Phương
PGS.TS. Huỳnh Lê Thanh Nguyên
PGS.TS. Lê Tiến Khoa
TS. Ngô Thị Thùy Dương
TS. Nguyễn Bình Phương Nhân
TS. Thạch Út Đồng
Ngành Hóa phân tích
GS.TS. Nguyễn Thị Thanh Mai
PGS.TS. Nguyễn Ánh Mai
PGS.TS Nguyễn Văn Đông
TS. Trần Thị Như Trang
Ngành Hóa lý thuyết và hóa lý
PGS.TS. Nguyễn Thái Hoàng
PGS.TS. Lê Mỹ Loan Phụng
PGS.TS. Trần Văn Mẫn
PGS.TS. Phạm Trần Nguyên Nguyên
PGS.TS. Hoàng Ngọc Cường
PGS. TS. Cổ Thanh Thiện
PGS.TS. Nguyễn Công Tránh
TS. Nguyễn Ngọc Ân
TS. Hồ Thị Cẩm Hoài
TS. Trương Thị Huỳnh Hoa

 

Khoa Sinh học và Công nghệ Sinh học

Ngành Công nghệ Sinh học

PGS.TS. Trần Văn Hiếu
PGS.TS. Đặng Thị Phương Thảo
PGS.TS. Quách Ngô Diễm Phương
PGS.TS Vũ Bích Ngọc
TS. Nguyễn Trí Nhân
TS. Trần Trung Hiếu
TS. Nguyễn Thị Mỹ Lan
TS. Lương Thị Mỹ Ngân
TS. Trần Nguyên Vũ
TS. Nguyễn Hồng Nhã Trân
TS. Nguyễn Thị Bạch Huệ
TS. Nguyễn Thị Mỹ Trinh
Ngành Di truyền học
PGS.TS. Hồ Huỳnh Thùy Dương
TS. Nguyễn Hoàng Chương
TS. Nguyễn Thụy Vy
TS. Bùi Lan Anh
Ngành Hóa sinh học
PGS.TS. Ngô Đại Nghiệp
TS. Nguyễn Dương Tâm Anh
TS. Nguyễn Thị Hồng Thương
TS. Lương Bảo Uyên
TS. Vòng Bính Long
Ngành Sinh học Thực nghiệm
PGS.TS. Trần Lê Bảo Hà
PGS.TS. Phạm Văn Phúc
PGS.TS. Nguyễn Thị Huệ
PGS.TS. Trần Thanh Hương
PGS.TS. Nguyễn Du Sanh
PGS.TS. Trương Hải Nhung
TS. Đỗ Minh Sĩ
TS. Đỗ Thường Kiệt

 

Ngành Sinh thái học
PGS.TS. Hoàng Đức Huy
TS. Trần Thị Anh Đào
TS. Nguyễn Phi Ngà
TS. Lưu Thị Thanh Nhàn
TS. Nguyễn Thị Lan Thi
TS. Đặng Lê Anh Tuấn
TS. Phạm Quỳnh Hương
TS. Nguyễn Thị Gia Hằng
TS. Trần Ngọc Diễm My
Ngành Vi sinh vật học
GS.TS. Trần Linh Thước
PGS.TS. Nguyễn Đức Hoàng
PGS.TS. Phan Thị Phượng Trang
TS. Trần Bích Thư
TS. Hoàng Thị Thanh Minh

Khoa Môi Trường

Ngành Khoa học môi trường
PGS.TS. Tô Thị Hiền
PGS.TS. Vũ Văn Nghị
TS. Lê Tự Thành
TS. Nguyễn Bích Ngọc
TS. Trần Thị Mai Phương
Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
PGS.TS. Hà Quang Hải
PGS.TS. Trương Thanh Cảnh
PGS.TS. Đào Nguyên Khôi
PGS.TS. Bùi Việt Hưng
PGS. TS. Lê Ngọc Tuấn 
TS. Dương Thị Thúy Nga
TS. Nguyễn Ái Lê
TS. Ngô Thị Thuận
TS. Dương Hữu Huy
TS. Trần Bích Châu
TS. Trần Tuấn Tú
TS. Trương Thị Cẩm Trang

Khoa Địa Chất

Ngành Địa chất học
PGS.TS. Phạm Trung Hiếu
TS. Lê Đức Phúc
TS. Bùi Thị Luận
TS. Nguyễn Kim Hoàng
Ngành Kỹ thuật địa chất
TS. Ngô Minh Thiện

Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu

Ngành Khoa học vật liệu

GS.TS. Lê Văn Hiếu
PGS.TS. Hà Thúc Chí Nhân
PGS.TS. Hoàng Thị Đông Quỳ
PGS.TS. Trần Duy Tập
PGS. TS. Lê Viết Hải
PGS. TS. Phạm Kim Ngọc
TS. Đỗ Thị Vi Vi
TS. Nguyễn Thái Ngọc Uyên
TS. Trần Công Khánh