Quyết định xét đạt yêu cầu 2 kỹ năng tiếng Anh trong chương trình đào tạo sau đại học