THÔNG BÁO

Quyết định 3024/QĐ-KHTN ngày 28/12/2018 v/v gia hạn thời gian học tập đối với NCS khóa năm 2015

Phòng Đào tạo Sau đại học trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo về việc gia hạn thời gian học tập đối vối NCS khóa năm 2015 theo Quyết định 3024/QĐ-KHTN ký ngày 28/12/2018.

Nội dung chi tiết vui lòng xem theo file đính kèm:

Xem chi tiết Quyết định 3024/QĐ-KHTN ngày 28/12/2018 v/v gia hạn thời gian học tập đối với NCS khóa năm 2015

Trân trọng.