Quyết định về việc gia hạn thời gian học tập cho NCS. Lê Đại Nam, ngành Vật lý lý thuyết và vật lý toán, khóa năm 2015