CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ VẬT LÝ KỸ THUẬT

Chuyên ngành Giảng dạy Vật lý Thực nghiệm

Video giới thiệu tóm tắt chương trình

Mục tiêu đào tạo

 • Cung cấp các kiến thức về lý thuyết và thực nghiệm bậc cao học;
 • Cập nhật trình độ khoa học công nghệ về ứng dụng vật lý cho giáo viên các trường phổ thông;
 • Trang bị kỹ năng thiết kế bài giảng thực nghiệm môn Vật lý.

Thế mạnh của chương trình

Học viên được cung cấp các kiến thức căn bản và chuyên sâu về vật lý, đảm bảo đủ năng lực để xây dựng các bài giảng theo xu hướng hiện đại trên nền tảng: lý thuyết khoa học kết hợp với thực nghiệm; tiếp cận khoa học kỹ thuật và công nghệ mới nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy trong các trường phổ thông.

            Học viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận các công việc sau::

 • Giảng dạy tại các trường phổ thông, các trường Đại học, Cao đẳng…;
 • Nghiên cứu viên tại các cơ sở nghiên cứu Quốc gia; các trường Đại học, Cao đẳng và các cơ quan khoa học của các tỉnh.
 • Làm việc tại các công ty nhà nước hoặc tư nhân theo hướng phát triển khoa học, chuyển giao công nghệ, các cơ quan trong các lĩnh vực gần khác như: điện tử, tin học, viễn thông….
 • Thực hiện các công việc cần kỹ năng thực nghiệm và nghiên cứu các vấn đề mới.
 • Phát triển các kỹ năng cứng và kỹ năng mềm trong học tập và nghiên cứu khoa học.
 • Khả năng học tiếp bậc Tiến sĩ tại các trường Đại học trong và ngoài nước

Lợi ích của học viên khi tham gia chương trình đào tạo

 • Học viên được tiếp cận nhiều kiến thức cơ bản và nâng cao về vật lý, đặc biệt là kỹ năng thực hành, kỹ năng nghiên cứu khoa học.
 • Học viên có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, và có năng lực phát hiện, phân tích và giải quyết những vấn đề thuộc vật lý kỹ thuật.
 • Học viên được nâng cao trình độ giảng dạy ở bậc phổ thông hay bậc đại học, có khả năng đáp ứng những yêu cầu của công việc có liên quan đến kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu của các nhà tuyển dụng ngoài lĩnh vực giáo dục đào tạo
 • Học viên được thực nghiệm trong các phòng thí nghiệm hiện đại, tiếp cận các hướng nghiên cứu khoa học mới của Việt Nam và thế giới.
 • Học viên được học với các Giảng viên nhiều năm kinh nghiệm là các chuyên gia trong nghiên cứu khoa học, nhiệt tình trong giảng dạy.

Sơ nét về chương trình đào tạo

Cấu trúc chương trình đào tạo (60TC), bao gồm:

 • Kiến thức chung

o   Triết học

o    Ngoại ngữ

o    Phương pháp giảng dạy tích cực

o    Thiết kế giảng dạy thực nghiệm

o    Những vấn đề về công nghệ hiện đại trong ngành Vật lý kỹ thuật.

 • Kiến thức cơ sở và chuyên ngành: khoảng 44 TC (cả lý thuyết và thực nghiệm)
 • Luận văn thạc sĩ: (10 TC)

Một số môn lý thuyết có thể bao gồm cả phần kiến tập thực tế hoặc thực nghiệm đi kèm để học viên có thể áp dụng và liên hệ với lý thuyết.

Một số môn được đánh giá cuối kỳ bằng seminar nhằm giúp học viên trang bị kỹ năng tự học, tự nghiên cứu và sáng tạo.

Thông tin tuyển sinh cao học

 • Tên chuyên ngành: Vật lý kỹ thuật – Giảng dạy vật lý thực nghiệm
 • Mã ngành: 852040101

Đối tượng người học:

 • Sinh viên tốt nghiệp đại học các ngành đúng và phù hợp, bao gồm các ngành: Vật lý, Sư phạm Lý, Khoa học vật liệu, Vật lý kỹ thuật – Kỹ thuật y sinh.

Thời gian thi tuyển (hằng năm): tháng 5 và tháng 10

Thời gian nộp hồ sơ (hằng năm): tháng 3 và tháng 8

Chỉ tiêu tuyển sinh (hằng năm): dự kiến 20 học viên.

Các môn thi tuyển

 • Ngoại ngữ

Địa điểm đào tạo: Cơ sở Nguyễn Văn Cừ

Thời gian đào tạo: 1 – 2 năm

Xem chi tiết tại Thông báo xét tuyển trình độ Thạc sĩ năm 2024 – đợt 1

Lưu ý: Chương trình Giảng dạy thực nghiệm không cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm.

Tham khảo