Đăng ký học vụ hỗ trợ

Để sử dụng chức năng đăng ký học vụ, yêu cầu đăng nhập tài khoản (phía dưới).

Thời gian xử lý học vụ được tính từ lúc Phòng ĐT SĐH nhận được yêu cầu:

  • Phiếu điểm Tốt nghiệp và Giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời: 15 ngày làm việc sau khi học viên/NCS nộp quyển luận án/luận văn cho Thư viện.
  • Bảng điểm (Tiếng Việt): sau 2 ngày làm việc.
  • Bảng điểm (Tiếng Anh): sau 3 ngày làm việc.
  •  Phiếu điểm tốt nghiệp và Giấy chứng nhận tốt nghiệp (Tiếng Anh) yêu cầu có Tên đề tài bằng Tiếng Anh. Vui lòng liên hệ GV hướng dẫn để có tên đề tài chính xác.
  • Trong trường hợp cần xử lý gấp, vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng ĐT Sau đại học.
  • Các yêu cầu khác vui lòng nhập thông tin vào mục: “3. Các học vụ khác“.
  • Học viên/NCS liên hệ Phòng Công tác Sinh viên để được cấp Giấy xác nhận là học viên cao học/NCSGiấy giới thiệu.

Các yêu cầu về học vụ sẽ tự động được gửi đến Phòng ĐT Sau đại học. Sau thời gian quy định, học viên/NCS vui lòng đến Phòng ĐT SĐH để nhận các giấy tờ đã đăng ký.

Lưu ý: Học viên/NCS vui lòng không đăng ký thử, không đăng ký giúp cho người khác và chịu trách nhiệm về tài khoản cá nhân đang sử dụng. Mọi vi phạm sẽ bị khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Xem thông báo: Hướng dẫn sử dụng chức năng hỗ trợ học vụ online tại đây

Trân trọng.

Đăng nhập

Đăng ký học vụ hỗ trợ:

    Phiếu điểm tốt nghiệp và Giấy chứng nhận tốt nghiệp (Tiếng Anh) yêu cầu có tên đề tài bằng Tiếng Anh. Vui lòng liên hệ GV hướng dẫn để có tên đề tài chính xác.