Quyết định về việc xét đạt yêu cầu 2 kỹ năng tiếng Anh trong chương trình đào tạo sau đại học dành cho học viên cao học trúng tuyển năm 2020