TRA CỨU KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH LIÊN THÔNG MÔN HỌC

ĐẠI HỌC – THẠC SĨ NĂM 2024 – ĐỢT 1

Lưu ý: Nhập chính xác họ và tên (có dấu, chữ thường, chữ in hoa và vị trí bỏ dấu).

VD: Nguyễn Thị Thanh Thủy

Tra cứu kết quả
Họ và Tên:
                 

 

Copyright ©2024, Phòng Đào tạo Sau đại học – HCMUS