Quyết định 1246B/QĐ-KHTN ngày 16/7/2018 về việc xét đạt yêu cầu trình độ 2 kỹ năng tiếng Anh trong chương trình đào tạo sau đại học cho học viên trúng tuyển năm 2017