Quyết định 557/QĐ-KHTN  ngày 15/4/2022 về việc xét đạt yêu cầu 2 kỹ năng tiếng Anh trong chương trình đào tạo sau đại học dành cho học viên cao học trúng tuyển năm 2021

Danh sách đính kèm quyết định trên bao gồm các học viên có nộp chứng chỉ ngoại ngữ cùng với hồ sơ dự tuyển.