TRA CỨU KẾT QUẢ TUYỂN SINH NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2023 – ĐỢT 2

 Lưu ý: Nhập chính xác họ và tên (có dấu, chữ thường và chữ in hoa).

VD: Nguyễn Văn Trường

Tra cứu kết quả
Họ và tên:
                  

 

Copyright ©2023, Phòng Đào tạo Sau đại học – HCMUS