Quyết định xét đạt yêu cầu trình độ tiếng Anh 2 kỹ năng nói – viết trong chương trình đào tạo sau đại học – kỳ thi ngày 21/7/2019