Điểm thi môn Protein: cấu trúc, chức năng và công nghệ – ngành Di truyền học K29