TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:   564/TB-KHTN TPHCM, ngày 16 tháng 5 năm 2024

 

THÔNG BÁO

Kết quả xét duyệt hồ sơ đăng ký dự tuyển trình độ thạc sĩ năm 2024 đợt 1

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Căn cứ kết quả xét duyệt hồ sơ dự tuyển trình độ thạc sĩ của Hội đồng tuyển sinh sau đai học năm 2024 – đợt 1, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo kết quả xét tuyển hồ sơ dự tuyển, gồm ứng viên thuộc đối tượng xét tuyển hồ sơ và ứng viên xét tuyển hồ sơ có phỏng vấn, như sau:

1. Tiêu chí xét tuyển hồ sơ

  • Theo quy định chung về văn bằng tốt nghiệp đại học như mục 3 của thông báo xét tuyển trình độ thạc sĩ số 234/TB-KHTN, ngày 03/05/2024
  • Ngành tốt nghiệp đại học, điểm trung trung tốt nghiệp đại học.
  • Điểm đánh giá các môn học chuyên môn phù hợp ngành dự tuyển
  • Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo
  • Thuyết trình bài luận của ứng viên về năng lực, kinh nghiệm chuyên môn.
  • Chỉ tiêu xét tuyển từng ngành

2. Kết quả xét duyệt hồ sơ dự tuyển:

Ứng viên xem kết quả tại link: https://sdh.hcmus.edu.vn/tra-cuu-ket-qua-xet-duyet-ho-so-dang-ky-du-tuyen-trinh-do-thac-si/

Cú pháp đăng nhập link tra cứu kết quả: Họ và Tên của ứng viên

3. Ứng viên dự phỏng vấn chuyên môn và thi môn tiếng Anh theo lịch như sau:

3.1 Lịch phỏng vấn chuyên môn: sáng ngày 25/05/2024, Ứng viên xem giờ tập trung phỏng vấn và địa điểm phòng thi trong giấy báo dự thi.

3.2 Lịch thi môn tiếng Anh (4 kỹ năng): sáng ngày 26/05/2024, Ứng viên xem giờ tập trung thi và địa điểm phòng thi trong giấy báo dự thi.

4. Nhận giấy báo dự phỏng vấn và giấy báo thi môn tiếng Anh: từ ngày 21/05/2024 đến 24/05/2024 (giờ hành chánh) tại Phòng ĐT Sau đại học, Trường ĐH KHTN số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM (có thể nhờ người thân nhận thay giấy báo thi).

5. Lưu ý:

  • Ứng viên đã đóng lệ phí phỏng vấn nhưng được xét đạt yêu cầu trúng tuyển và miễn phỏng vấn, vui lòng đem biên lai đã đóng lệ phí đến Phòng ĐT Sau đại học để nhận lại lệ phí phỏng vấn từ ngày 21/5/2024 đến 31/5/2024. Sau thời hạn này Nhà trường sẽ không giải quyết hoàn trả lệ phí với bất cứ lý do gì.
  • Ứng viên thuộc diện dự phỏng vấn chuyên môn nếu chưa đóng lệ phí phỏng vấn thì đóng bổ sung lệ phí vào ngày nhận giấy báo dự thi, mức thu: 200.000đ/ ứng viên./.
Nơi nhận:
– Web: https://sdh.hcmus.edu.vn/
– Ban ĐT, ĐHQG-HCM (báo cáo);
– Lưu VT, Hồ sơ tuyển sinh
TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

HIỆU TRƯỞNG
Trần Lê Quan