Điểm thi môn Lý thuyết hạt nhân – NCS Vật lý nguyên tử và hạt nhân K32

Điểm thi môn Lý thuyết hạt nhân – VLNT và HN K32