Điểm thi môn Phương pháp và thiết bị ghi bức xạ, Dự bị tiến sĩ K32