Điểm thi môn Phương pháp phân tích hạt nhân, Dự bị tiến sĩ ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân – K32