Điểm thi môn Phân tích thống kê số liệu thực nghiệm – Dự bị tiến sĩ K32