Điểm thi môn Khám phá tri thức và khai thác dữ liệu nâng cao, NCS K32