TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH NĂM 2023
CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 778/TB-KHTN

TP.HCM, ngày 04 tháng 8 năm 2023

THÔNG BÁO
Kết quả chấm phúc khảo và xét chuyển ngành
kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2023 đợt 1

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO:

1/ Kết quả chấm phúc khảo (danh sách đính kèm)

2/ Kết quả chuyển ngành

Căn cứ theo kết quả thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ, căn cứ theo đơn đăng ký xét chuyển ngành, Nhà trường thông báo kết quả được xét chuyển ngành theo danh sách đính kèm

3/ Thông báo nhập học đối với các thí sinh trúng tuyển sau khi chuyển ngành:

3.1/ Thời gian nhận giấy báo điểm và giấy báo nhập học: từ 09/8/2023 đến 11/8/2023

3.2/ Sinh hoạt đầu khóa: Tháng 12/2023. Lịch chi tiết sẽ được thông báo vào giữa tháng 11/2023.

3.3/ Đăng ký nhập học:

Học viên đăng ký theo cả 2 hình thức:

– Đăng ký trực tuyến từ ngày 09/8/2023 đến 17/8/2023 theo link: https://forms.gle/sb51KayU2ztZHVxcA

– Nộp hồ sơ trực tiếp: sau khi đăng ký trực tuyến, học viên nộp hồ sơ tại Phòng Đào tạo Sau đại học từ ngày 09/8/2023 đến ngày 17/8/2023. Hồ sơ nhập học gồm:

  • Phiếu đăng ký nhập học (mẫu, dán ảnh 3*4).
  • Bản sao bằng tốt nghiệp đại học có thị thực sao y bản chính (áp dụng đối với các thí sinh CHƯA nộp bản sao bằng TNĐH).

4/ Học phí: Mức thu học phí năm thứ 1

4.1/ Học phí chương trình thạc sĩ chính quy được thu theo năm học (10 tháng/năm). Mức thu như sau:

Stt Khối ngành Các ngành đào tạo

Mức thu (đ/năm)

1 IV – Chuyên ngành Sinh lý thực vật; chuyên ngành Sinh lý động vật; Hóa sinh học; Vi sinh vật học; 34,200,000đ
2 V – Khoa học máy tính;

– Lý thuyết xác suất và thống kê toán học;

36,900,000đ

 

4.2/ Thời gian đóng học phí: học viên đóng học phí 2 đợt trong năm (Mức thu học phí từng đợt học viên xem trong giấy triệu tập nhập học):

Đợt 1: từ ngày 28/8/2023 đến 31/8/2023.

Đợt 2: tháng 6/2024.

4.3/ Học phí môn Triết học: 600.000đ/hv.

5/ Hình thức đóng học phí: Học viên có thể chọn 1 trong các hình thức sau:

5.1/ Trực tiếp:

Đóng trực tiếp tại các chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng Agribank, khi đóng học phí, Học viên cao học cung cấp “mã số HV” và tên trường ĐH Khoa học Tự nhiên cho nhân viên ngân hàng.

5.2/ Chuyển khoản qua dịch vụ Internet Banking

  • Ngân hàng Agribank: theo hình thức Bill Payment (thanh toán hóa đơn).
  • Viettel Money

Lưu ý: Sau khi đóng tiền, HVCH phải giữ chứng từ nộp tiền của ngân hàng để xác nhận đã đóng học phí. Hóa đơn thu học phí sẽ được phòng Kế hoạch Tài chính, trường ĐH KHTN gửi về địa chỉ email của học viên.

6/ Lịch học toàn khóa:

6.1/ Học phần Triết học:

Hằng năm Nhà trường tổ chức lớp Triết học sau đại học vào tháng 7 hoặc tháng 8.

Thời khóa biểu lớp Triết khóa tháng 8/2023: học viên xem tại link: https://sdh.hcmus.edu.vn/2023/07/07/thong-bao-ve-viec-to-chuc-lop-hoc-mon-triet-khoa-thang-8-2023/

Học viên đăng ký lớp Triết khóa tháng 8/2023 liên hệ trực tiếp tại Phòng Đào tạo Sau đại học trước ngày 11/8/2023 (giờ hành chính).

6.2/ Học phần chuyên môn: Từ tháng 12/2023 đến tháng 12/2025 (24 tháng). Lịch học cụ thể sẽ được thông báo tại website https://sdh.hcmus.edu.vn/ vào tháng 12/2023.

Nơi nhận:
– Web: https://sdh.hcmus.edu.vn/;
– Ban ĐT, ĐHQG-HCM (để theo dõi);
– Lưu Hồ sơ tuyển sinh SĐH;
– Lưu VT; SĐH

CHỦ TỊCH
HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Lê Quan