Điểm thi môn Biến đổi khí hậu, tác động lên nông nghiệp và an ninh lương thực – QLMT K26 (ngày thi 15/9/2020)