ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Thành phố Hồ Chí minh, ngày  11  tháng 7 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Lịch phỏng vấn xét tuyển trình độ thạc sĩ ngành Toán ứng dụng năm 2021
Chương trình LKĐT giữa Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và 4 CSĐT ĐH của CH Pháp

 

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO

 

Thực hiện theo chỉ thị 16 của Thủ Tướng Chính Phủ về giãn cách xã hội trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo lịch phỏng vấn xét tuyển trình độ thạc sĩ Toán ứng dụng, chương trình liên kết đào tạo giữa Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và 4 CSĐT đại học của Cộng hòa Pháp, năm 2021 như sau:

  • Ngày phỏng vấn: 15/07/2021
  • Lịch phỏng vấn: 14g00
  • Hình thức phỏng vấn: trực tuyến
  • Bộ phận kỹ thuật sẽ thông báo đến ứng viên: meeting ID, password, đường link. Đồng thời sẽ kết nối đường truyền giữa các thành viên Tiểu ban phỏng vấn và ứng viên.
  • Thông tin liên hệ và hỗ trợ Ứng viên:
    • Email: vdchai@hcmus.edu.vn  (ThS. Võ Đức Cẩm Hải)
    • Số điện thoại:  0933005758

 

Nơi nhận:

– Ban điều hành Đề án

– Ứng viên

– Website: https://sdh.hcmus.edu.vn/

– Lưu: SĐH, hồ sơ TS

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

  Nguyễn Xuân Vinh