THÔNG TIN HỌC BỔNG TIẾN SĨ CHÂU ÂU

Phòng Đào tạo Sau đại học chuyển tiếp thông tin học bổng từ Viện Nghiên cứu biến đổi toàn cầu CzechGlobe thuộc Viện hàn lâm Khoa học Cộng hòa Séc (đối tác của trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM). Nội dung cụ thể như sau:

  1. Bậc học: Tiến sĩ
  2. Hướng nghiên cứu: Khí nhà kính và Biến đổi khí hậu, Môi trường, Khoa học trái đất …
  3. Nơi học tập: Viện Nghiên cứu biến đổi toàn cầu CzechGlobe – Cộng hòa Séc
  4. Yêu cầu và quyền lợi: Ứng viên vui lòng xem file (đính kèm)

Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng liên hệ qua email:

TS. Lê Xuân Thuyên
Khoa Sinh học & Công nghệ Sinh học
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM
Email: lxthuyen@hcmus.edu.vn

Trân trọng