CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ TOÁN GIẢI TÍCH

Video giới thiệu tóm tắt chương trình

Giải tích là một hướng có truyền thống của Khoa Toán-Tin học. Từ những năm 1960 các lĩnh vực toán học liên quan tới Giải tích toán học đã có những cán bộ ban đầu như GS. Đặng Đình Áng, GS. Nguyễn Đình Ngọc, GS. Nguyễn Cang, PGS. Trần Thị Lệ, … Các cán bộ lâu năm của Bộ môn như PGS. Võ Đăng Thảo, TS. Nguyễn Công Tâm nay đã nghỉ hưu. Một số cán bộ trước đây của Bộ môn Giải tích như GS. Đặng Đức Trọng, PGS. Nguyễn Hội Nghĩa, PGS. Đinh Ngọc Thanh, PGS. Phạm Hoàng Quân, TS. Lê Bá Khánh Trình, … nay đang làm việc ở các đơn vị khác. Từ những năm 2010, một số tiến sĩ trẻ như TS. Trần Vũ Khanh, TS. Nguyễn Minh Quân, … đã về công tác ở Bộ môn một thời gian trước khi chuyển đi nơi khác.

Mục tiêu đào tạo

 • Đào tạo ở trình độ cao hơn ở bậc cử nhân về toán học, đặc biệt là Giải tích toán học.
 • Chương trình Cao học Toán Giải tích nhằm đào tạo và nâng cao năng lực cho những người muốn làm những việc sau:
  • Làm giảng dạy, nghiên cứu ở các trường trung học, cao đẳng, đại học, trung tâm khoa học kỹ thuật.
  • Làm việc trong các ngành khoa học, các ngành kỹ thuật, kinh tế, hoạch định chính sách, … cần năng lực phân tích, xử lí những vấn đề phức tạp cao, có thể sử dụng các phương pháp toán học.
  • Những người này sẽ được chuẩn bị tốt cả về kiến thức lẫn tinh thần, phong cách làm việc. Một số người có thể tiếp tục học tập cao hơn.
 • Chương trình hướng tới chất lượng, tiên tiến, phù hợp với nhu cầu của xã hội.

Thế mạnh của chương trình

 • Ngành Toán Giải tích do Bộ môn Giải tích phụ trách. Bộ môn có truyền thống trong một số lĩnh vực chính trong Giải tích, đặc biệt là ngành Phương trình đạo hàm riêng. Một số nghiên cứu của cán bộ Bộ môn đã đạt trình độ khoa học cao, được công nhận quốc tế. Nhiều cán bộ và cựu sinh viên đã và đang làm việc tại các cơ sở khoa học có uy tín, trong đó có những trung tâm lớn của thế giới.
 • Cùng với Bộ môn Đại số, Bộ môn Giải tích đảm nhận phần “Toán lí thuyết”, hay “Toán thuần túy” ở Khoa Toán-Tin học. Vì vậy Bộ môn không giới hạn hoạt động trong lĩnh vực Giải tích hiểu theo nghĩa hẹp, mà để ngỏ phạm vi hoạt động tới các ngành toán khác như thống kê, tối ưu, hình học. Nhiều nghiên cứu ở Bộ môn nằm trong toán ứng dụng, liên quan tới các lĩnh vực như: bài toán ngược, bài toán không chỉnh, phương trình toán lý, cơ học, quá trình ngẫu nhiên, phương pháp số…
 • Qua hơn 25 khóa cao học, chương trình Toán Giải tích đã đào tạo hàng trăm Thạc sĩ. Mỗi năm ngành Toán Giải tích chọn tuyển khoảng 15 học viên cao học. Chương trình cao học chính thức kéo dài 2 năm, những sinh viên có nhu cầu có thể kéo dài thời gian. Học viên cần viết một luận văn trong thời gian nửa năm cuối của chương trình.

Lợi ích của học viên khi tham gia chương trình đào tạo

Học viên sau khi tốt nghiệp sẽ được trang bị các kiến thức chuyên môn, kỹ năng nâng cao và có các khả năng sau:

 • Kiến thức chung: Có hiểu biết mở rộng, nâng cao trong toán học, đặc biệt là Giải tích toán học.
 • Kiến thức chuyên môn: Có hiểu biết chi tiết trong một số chuyên ngành quan trọng
  và tiếp xúc với một số chuyên ngành khác của Giải tích toán học. Đạt trình độ hiểu
  biết đương thời trong một đề tài toán học.
 • Kỹ năng mềm: Hình thành và rèn luyện các kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, hợp tác,
  trình bày và công bố khoa học, sử dụng công cụ máy tính.
 • Kỹ năng ngoại ngữ: Theo quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ do ĐHQG-HCM ban hành.
 • Thái độ xã hội: Có tư duy và phong cách khoa học, yêu cầu tính chính xác cao trong
  lập luận và nhận định.

Các vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp:

Học viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận các vị trí công việc đòi hỏi chuyên môn và kỹ năng bậc cao như:

 • Giáo viên, cán bộ quản lý chuyên môn trong trường THPT và THCS.
 • Giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng, trung học, các trung tâm văn hóa.
 • Làm nghiên cứu ở các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu.
 • Làm những việc cần năng lực phân tích xử lí những vấn đề phức tạp mà ở đó các phương pháp toán học có hiệu quả, như trong các ngành khoa học, kỹ thuật, kinh tế, hoạch định chính sách, …
 • Làm việc ở các công ty công nghệ, tài chính, bảo hiểm, các cơ sở công nghiệp, các cơ quan quản lí.

Vài năm gần đây một số cựu sinh viên Giải tích bắt đầu tìm được việc làm tốt ở các cơ sở công nghiệp trong nước, ngoài môi trường học thuật nhưng dùng trình độ toán học cao, cả tới mức thạc sĩ, tiến sĩ, như ở Intel VN, Fairfield VN, Bosch VN, DFM Engineerings. Một số công ty công nghệ, tài chính đang thông báo tuyển người hiểu biết Giải tích (phương trình đạo hàm riêng, giải tích số, mô hình toán, …) cùng các ngành khác (tin học, lập trình máy tính, thống kê, tài chính, …)
Danh sách việc làm của một số người đã tốt nghiệp: xem tại đây

 • Sơ nét về chương trình đào tạo

Cấu trúc chương trình đào tạo bao gồm:

 • Kiến thức chung
  • Triết học
  • Ngoại ngữ
 • Kiến thức cơ sở và chuyên ngành
 • Luận văn tốt nghiệp

Chương trình đào tạo theo phương thức làm luận văn (phương thức 2). Chương trình hướng tới một số đặc điểm:

 • Rút ngắn thời gian học (học viên có thể hoàn tất các tín chỉ trong vòng 1 năm học).
 • Tăng cường độ học tập (khuyến khích học viên học toàn thời gian, ít nhất là trong
  năm đầu).
 • Danh sách các môn học linh động, cởi mở, có tính đa ngành.
 • Số tín chỉ bắt buộc thấp (3 môn học, 12 tín chỉ), số còn lại (tối thiểu 20 tín chỉ, khoảng 5 môn học) học viên có sự chọn lựa.
 • Khuyến khích học viên bắt đầu làm luận văn sớm và không kéo dài thời gian làm
  luận văn (thực hiện luận văn trong vòng 1 năm).
 • Cán bộ hướng dẫn không nhất thiết là cán bộ cơ hữu của Bộ môn hay Khoa.

Thông tin tuyển sinh cao học

 • Tên chuyên ngành: Toán giải tích
 • Mã ngành: 8460102.

Đối tượng người học:

 • Sinh viên tốt nghiệp đại học các ngành đúng và phù hợp, bao gồm các ngành: Toán; Sư phạm Toán; Toán – Tin

Thời gian thi tuyển (hằng năm): tháng 5 và tháng 10

Thời gian nộp hồ sơ (hằng năm): tháng 3 và tháng 8

Chỉ tiêu tuyển sinh (hằng năm): dự kiến 25 học viên.

Các môn thi tuyển

 • Môn cơ bản: Toán cơ bản
 • Môn cơ sở: Giải tích cơ sở
 • Ngoại ngữ (theo chương trình thi tuyển của Trường ĐHKHTN)

Địa điểm đào tạo: Cơ sở Nguyễn Văn Cừ

Thời gian đào tạo: 1 – 2 năm

Xem chi tiết tại Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2021 – đợt 2

Tham khảo: 

Add Your Heading Text Here