ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 234 /TB-KHTN TPHCM, ngày 05 tháng 3 năm 2024

 

 

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN

ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2024- đợt 1

(Địa chỉ trang website: https://sdh.hcmus.edu.vn/)

 

Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo xét tuyển vào trình độ thạc sĩ năm 2024 – đợt 1 như sau:

1. DANH SÁCH CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN, CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN: (phụ lục)

2. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN

 • Xét tuyển hồ sơ
 • Xét tuyển hồ sơ và phỏng vấn chuyên môn
 • Thi môn tiếng Anh (dành cho ứng viên chưa có vằng bằng/ chứng chỉ ngoại ngữ)

3. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN: Ứng viên đăng ký xét tuyển trình độ thạc sĩ cần thỏa các điều kiện sau đây:

3.1. Về văn bằng tốt nghiệp đại học:

 • Người dự tuyển có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng với ngành dự thi (Phụ lục 2).
 • Hoặc Người dự tuyển có bằng tốt nghiệp đại học ngành phù hợp với ngành dự thi và học bổ sung kiến thức các môn học theo quy định của ngành dự tuyển (Phụ lục 3).

Lưu ý: Người có bằng tốt nghiệp đại học do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải có bảng công chứng tiếng Việt văn bằng tốt nghiệp, bảng điểm tiếng Việt kèm văn bản xác minh của Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT về văn bằng tốt nghiệp nước ngoài khi nộp hồ sơ dự thi (website đăng ký xác minh văn bằng: https://dichvucong.moet.gov.vn/web/guest/thu-tuc-hanh-chinh/).

3.1.1. Ứng viên thuộc đối tượng xét tuyển hồ sơ:

Ứng viên thuộc đối tượng xét tuyển hồ sơ (không phỏng vấn chuyên môn) khi văn bằng tốt nghiệp đại học thỏa một trong các điều kiện sau:

a) Người đã tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học các chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định hoặc đánh giá theo các bộ tiêu chuẩn khu vực và quốc tế, gồm: AUN-QA, AACSB, ACBSP, ABET, EUR-ACE, FIBAA, CTI, ASIIN, HCERES và có điểm trung bình tích lũy ở bậc đại học từ 6.5 điểm trở lên (theo thang điểm 10).

b) Người đã tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo ở một số trường đại học của Việt Nam và có điểm trung bình tích lũy từ 7.0 điểm trở lên (theo thang điểm 10)

c) Người đã tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học chính quy có điểm trung bình tích lũy từ 7.0 điểm trở lên (theo thang điểm 10).

d) Người đã tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp chương trình kỹ sư, cử nhân tài năng của ĐHQG-HCM hoặc ĐHQG-HN.

e) Người tốt nghiệp đại học có chứng chỉ quốc tế GMAT (Graduate Management Admission Test), GRE (The Graduate Record Examination). Hiệu lực của chứng chỉ tính theo thời hạn ghi trên chứng chỉ và được tính từ ngày thi chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển.

f) Người nước ngoài và đã đạt trình độ tiếng Việt tối thiểu từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.

3.1.2.  Ứng viên thuộc đối tượng xét tuyển hồ sơ và phỏng vấn chuyên môn:

Ứng viên không thuộc một trong các đối tượng như quy định từ mục a đến mục f, khoản 3.1.1 của thông báo này thì sẽ dự phỏng vấn chuyên môn.

3.2. Về năng lực ngoại ngữ:

 • Miễn thi ngoại ngữ: Ứng viên đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ như qui định tại phụ lục 4 thông báo này thì được xét miễn thi môn ngoại ngữ.
 • Thi môn tiếng Anh: Ứng viên chưa đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ như qui định tại phụ lục 4 thông báo này thì phải đăng ký thi môn tiếng Anh.

3.3. Về thành tích khoa học sinh viên (nếu có)

Ứng viên có công bố các bài báo khoa học ưu tiêu theo thứ tự: tác giả chính, đồng tác giả, tác giả liên hệ, thành viên nhóm tác giả và xếp loại/ xếp hạng tạp chí.

3.4. Giải thưởng sinh viên (nếu có)

Ưu tiên ứng viên có thành tích nổi bật từ cấp Khoa trở lên.

3.5.  Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.

3.6. Có đủ sức khỏe để học tập.

3.7. Về thời gian sau khi tốt nghiệp đại học: không xét.

3.8. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của thông báo này.

4. QUY TRÌNH XÉT TUYỂN:

4.1. Sơ tuyển hồ sơ đăng ký: xét sơ tuyển hồ sơ ứng viên theo các yêu cầu về điều kiện xét tuyển như quy định tại mục 3 thông báo này.

4.2. Xét tuyển hồ sơ:

 • Tiểu ban chuyên môn đánh giá hồ sơ dự tuyển của ứng viên (bao gồm hồ sơ đối tượng không phỏng vấn và đối tượng phỏng vấn).
 • Lập danh sách ứng viên đạt yêu cầu theo thứ tự ưu tiên dựa trên điều kiện dự tuyển và tiêu chí chuyên môn.
 • Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh, Hội đồng tuyển sinh công bố danh sách ứng viên đạt yêu cầu xét tuyển không phỏng vấn và danh sách ứng viên dự phỏng vấn chuyên môn.

4.3. Phỏng vấn chuyên môn:

Ứng viên dự phỏng vấn chuyên môn tham khảo các chủ đề phỏng vấn của ngành dự tuyển tại phụ lục 6

4.4. Năng lực ngoại ngữ:

 • Ứng viên đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ như qui định tại phụ lục 4  thì được xét miễn thi môn ngoại ngữ.
 • Ứng viên chưa đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ tiếng Anh như qui định tại phụ lục 4 thì phải đăng ký dự thi môn tiếng Anh (mẫu 3).

5. TIÊU CHÍ XÉT TUYỂN

 • Xét tuyển hồ sơ: đạt yêu cầu về điều kiện dự tuyển và năng lực chuyên môn
 • Phỏng vấn chuyên môn: Điểm phỏng vấn ≥ 5.0 điểm
 • Năng lực ngoại ngữ: thuộc diện miễn thi môn ngoại ngữ hoặc điểm thi môn ngoại ngữ tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2024 – đợt 1 đạt tối thiểu 50/100 điểm.
 • Đánh giá của Hội đồng tuyển sinh: Căn cứ kết quả xét duyệt hồ sơ, kết quả phỏng vấn chuyên môn, năng lực ngoại ngữ và chỉ tiêu xét tuyển, Hội đồng tuyển sinh Sau đại học sẽ duyệt danh sách ứng viên đạt yêu cầu xét tuyển trình độ thạc sĩ.

6. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN, Ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:

 • 02 Biên nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (mẫu 1)
 • 01 Đơn đăng ký xét tuyển (mẫu 2)
 • 01 ảnh 3 * 4 (hình chụp mới nhất)
 • 01 Đơn đăng ký thi môn tiếng Anh, nếu không thuộc diện miễn thi môn ngoại ngữ (mẫu 3)
 • 01 bài luận đăng ký xét tuyển chương trình thạc sĩ (mẫu 4)
 • 01 bản sao văn bằng TNĐH hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp ĐH (có thị thực sao y)
 • 01 bản sao bảng điểm tốt nghiệp đại học – tiếng Việt (có thị thực sao y)
 • 01 bản sao minh chứng năng lực ngoại ngữ như qui định tại phụ lục 4

  • Nếu bản sao chứng chỉ/ chứng nhận, không thị thực sao y.
  • Nếu bản sao văn bằng cử nhân ngoại ngữ thì phải có chứng thực sao y.
 • 01 Giấy khám sức khỏe (tại phòng khám đa khoa quận, huyện còn thời hạn 12 tháng)
 • 01 Sơ yếu lý lịch bản thân có xác nhận của địa phương (mẫu 5 hoặc mẫu sơ yếu lý lịch xin việc làm).
 • Bản sao giấy khen, bằng khen về thành tích học tập nghiên cứu của sinh viên (nếu có, không thị thực sao y)
 • Bản sao các công bố nghiên cứu khoa học (nếu có, không thị thực sao y)
 • Bản sao giấy chứng nhận chương trình đại học đạt chuẩn kiểm định hoặc đánh giá theo các bộ tiêu chuẩn khu vực và quốc tế (dành cho đối tượng a mục 3.1.1), không thị thực sao y.
 • Bản sao giấy chứng nhận cơ sở đào tạo đạt chuẩn kiểm định hoặc đánh giá theo các bộ tiêu chuẩn khu vực và quốc tế (dành cho đối tượng b mục 3.1.1), không thị thực sao y.

Túi đựng hồ sơ dự tuyển nhận tại Phòng Đào tạo Sau đại học

Lưu ý:

 • Các bản sao yêu cầu thị thực sao y phải còn thời hạn 12 tháng tính từ ngày chứng thực sao y đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển.
 • Các giấy tờ được photo hoặc trình bày trên khổ giấy A4.

7. THỜI GIAN NHẬN HỔ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN:

Ứng viên nộp hồ sơ dự tuyển theo cả 2 hình thức

7.1. Trực tuyến (online): ứng viên đăng ký hồ sơ dự tuyển trực tuyến (online) từ ngày thông báo đến 16g00 ngày 26/04/2024 tại link: https://forms.gle/m43ec85xi65eorZC6

7.2. Trực tiếp: sau khi hoàn tất đăng ký trực tuyến (online), Ứng viên nộp bản in hồ sơ đăng ký xét tuyển tại Phòng Đào tạo Sau đại học (phòng B08), trường Đại học Khoa học tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, TP.HCM từ ngày thông báo đến 16g ngày 26/04/2024 (giờ hành chính).

 • Nhà trường chỉ nhận các hồ sơ đầy đủ, đúng qui định và đúng thời hạn.
 • Đối với ứng viên chưa có bằng TNĐH thì nộp giấy chứng nhận TNĐH thay văn bằng TNĐH khi nộp hồ sơ dự tuyển. Trường hợp này ứng viên phải bổ sung bản sao văn bằng TNĐH trước ngày 30/06/2024, sau thời hạn này nếu không nộp bản sao bằng TNĐH Nhà trường sẽ hủy kết quả xét tuyển.
 • Ứng viên có thể đăng ký thêm hồ sơ xét tuyển thẳng trình độ thạc sĩ nếu có nguyện vọng. Hồ sơ và điều kiện tuyển thẳng xem tại website: https://sdh.hcmus.edu.vn

8. KẾT QUẢ XÉT HỒ SƠ

Ứng viên xem kết quả xét hồ sơ dự tuyển sau ngày 15/05/2024, gồm:

– Danh sách ứng viên đạt yêu cầu xét tuyển hồ sơ (không phỏng vấn chuyên môn)

– Danh sách ứng viên dự phỏng vấn chuyên môn

9. ĐỐI TƯỢNG VÀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN:

9.1. Đối tượng: Ứng viên được hưởng chính sách ưu tiên khi bản thân thuộc các đối tượng sau

a) Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

b) Th­ương binh, ng­ười hư­ởng chính sách như­ th­ương binh;

c) Con liệt sĩ;

d) Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động;

đ) Người dân tộc thiểu số và có hộ khẩu thường trú từ 02 năm trở lên (tính đến thời điểm dự thi) ở địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia;

e) Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được cơ quan có thẩm quyền xác nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

9.2. Mức ưu tiên, Người dự tuyển thuộc đối tượng ưu tiên tại mục 8.1 (kể cả người thuộc nhiều đối tượng) được cộng vào kết quả thi 10% trên tổng điểm thi môn tiếng Anh, nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ.

10. THỜI GIAN PHỎNG VẤN CHUYÊN MÔN VÀ THI MÔN TIẾNG ANH

10.1. Thời gian phỏng vấn chuyên môn (dành cho đối tượng xét tuyển có phỏng vấn)

 • Ngày phỏng vấn: 25/05/2024 (thứ 7).
 • Địa điểm phỏng vấn: Trường ĐH Khoa học tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM
 • Thời gian phỏng vấn: ứng viên xem thời gian tập trung dự phỏng vấn trong giấy báo dự tuyển

10.2. Thời gian thi môn tiếng Anh:

 • Ngày thi: 26/05/2024 (chủ nhật), gồm 4 kỹ năng Đọc- Viết- Nghe- Nói
 • Địa điểm thi: Trường ĐH Khoa học tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM
 • Thời gian thi: ứng viên xem thời gian tập trung thi môn tiếng Anh trong giấy báo dự tuyển
 • Cấu trúc đề thi: phụ lục 5 

10.3. Giấy báo phỏng vấn và thi môn tiếng Anh:

Ứng viên nhận trực tiếp tại Phòng Đào tạo Sau đại học từ ngày 21/05/2024 đến 24/05/2024, giờ hành chính (có thể nhờ người thân nhận thay). Không gửi bưu điện đến ứng viên.

11. LỆ PHÍ XÉT TUYỂN:

Ứng viên được đăng ký chọn tối đa 3 ngành xét tuyển theo thứ tự ưu tiên do ứng viên đăng ký. Mức thu lệ phí dự tuyển và xét tuyển mỗi hồ sơ như sau:

11.1. Đối tượng xét tuyển hồ sơ

 • Lệ phí đăng ký dự tuyển và xét tuyển hồ sơ: 300.000đ/ ứng viên/ hồ sơ.

Ứng viên thuộc đối tượng xét tuyển hồ sơ nhưng không đạt yêu cầu trúng tuyển theo phương thức xét tuyển hồ sơ thì được chuyển sang phương thức xét tuyển hồ sơ và phỏng vấn. Trường hợp này ứng viên đóng thêm lệ phí phỏng vấn: 200.000đ/ ứng viên/ hồ sơ.

11.2. Đối tượng xét tuyển hồ sơ và phỏng vấn chuyên môn

 • Lệ phí đăng ký dự tuyển và xét tuyển hồ sơ có phỏng vấn: 500.000đ/ ứng viên/ hồ sơ

11.3. Lệ phí thi môn tiếng Anh (nếu không thuộc diện miễn thi ngoại ngữ): 200.000đ/ ứng viên

11.4. Lệ phí thi nộp tại Phòng Đào tạo Sau đại học khi nộp hồ sơ dự tuyển.

12. KẾT QUẢ XÉT TUYỂN: công bố sau ngày 01/07/2024 tại website: https://sdh.hcmus.edu.vn

13. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC

13.1. Khung chương trình đào tạo của từng ngành

Thí sinh tham khảo khung chương trình đào tạo của từng ngành tại website:

https://sdh.hcmus.edu.vn/khung-chuong-trinh-dao-tao-cao-hoc-cac-chuyen-nganh/

13.2. Thời gian đào tạo, lịch học:

a) Tổng thời gian đào tạo chương trình chính quy thạc sĩ là 2 năm (24 tháng).

b) Khóa tuyển sinh năm 2024 – đợt 1 sẽ bắt đầu học phần chuyên môn vào tháng 12/2024.

c) Lịch học trong tuần:

 • Các ngành học ngoài giờ (các buổi tối trong tuần; sáng, chiều thứ 7 và chủ nhật):
  • Đại số và Lý thuyết số; Lý thuyết xác suất và thống kê toán học; Khoa học dữ liệu.
  • Quang học; chuyên ngành Vật lý ứng dụng; Vật lý nguyên tử và hạt nhân; Vật lý địa cầu; Hải dương học; Khí tượng; Vật lý kỹ thuật; VLKT- chuyên ngành Giảng dạy vật lý thực nghiệm.
  • Hóa học; chuyên ngành Giảng dạy hóa học thực nghiệm.
  • Chuyên ngành Điện tử-Viễn thông-Máy tính; Chuyên ngành Vi điện tử và thiết kế vi mạch.
  • Khoa học môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường.; Địa chất học; Kỹ thuật địa chất.
  • Sinh thái học; Khoa học vật liệu
 • Các ngành học vào thứ 6, thứ 7 và chủ nhật: chuyên ngành Sinh lý thực vật; chuyên ngành Sinh lý động vật; Hóa sinh học; Di truyền học; Vi sinh vật học; Công nghệ sinh học; chuyên ngành Giảng dạy sinh học thực nghiệm.
 • Ngành Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; Trí tuệ nhân tạo: 70% môn học dạy ngoài giờ (các buổi tối trong tuần, thứ 7, chủ nhật); 30% môn học dạy trong giờ hành chính.
 • Các ngành còn lại học giờ hành chính: học viên sẽ học 3-4 buổi/tuần.

12.3. Học phí: Học phí thu theo năm học và theo khối ngành đào tạo. Dự kiến mức thu năm thứ 1, khóa tuyển năm 2024 như sau:

Stt Khối ngành Các ngành đào tạo Mức thu (đ/năm)
1 IV – Vật lý lý thuyết và vật lý toán; Quang học; chuyên ngành Vật lý ứng dụng; Hải dương học; Khí tượng khí hậu học; Vật lý nguyên tử và hạt nhân; Vật lý địa cầu.
– Hóa học; chuyên ngành Giảng dạy hóa học thực nghiệm.
– Chuyên ngành Sinh lý thực vật; chuyên ngành Sinh lý động vật; chuyên ngành Giảng dạy SHTN; Hóa sinh học; Di truyền học; Vi sinh vật học; Sinh thái học; Công nghệ sinh học.
– Địa chất học.
– Khoa học môi trường.
– Khoa học vật liệu.
38.475.000
2 V – Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; Trí tuệ nhân tạo
– Đại số và lý thuyết số; Toán giải tích; Lý thuyết xác suất và thống kê toán học; Toán ứng dụng; chuyên ngành Giáo dục toán học; Khoa học dữ liệu
– Vật lý kỹ thuật; chuyên ngành Giảng dạy vật lý kỹ thuật.
– Kỹ thuật địa chất
– Chuyên ngành Vi điện tử và thiết kế vi mạch; chuyên ngành Điện tử-viện thông và máy tính.
41.625.000
3 VII Quản lý tài nguyên và môi trường. 38.025.000

 

13.1 Phụ lục thông báo: đính kèm

13.2 Mẫu hồ sơ đăng ký xét tuyển: đính kèm

Thông báo đính kèm

Nơi nhận
– Các Sở, Trường ĐH, CĐ, …
– website: https://sdh.hcmus.edu.vn
– ĐHQG-HCM (để báo cáo)
– Lưu VT; SĐH

HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký)

 Trần Lê Quan