CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN HỌC

Video giới thiệu tóm tắt chương trình

Mục tiêu đào tạo

Chương trình định hướng đầu ra cho học viên như sau:

 • Đào tạo Thạc sĩ xác suất thống kê có năng lực chuyên môn vững vàng để có thể làm việc tốt trong các lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu, quản lý, … cần đến kiến thức này.
 • Người học được trang bị một cách có hệ thống các kiến thức chuyên sâu và hiện đại về xác suất thống kê. Từ các kiến thức nhận được học viên có thể giải quyết tốt các yêu cầu của thực tế về xác suất và thống kê, có thể tự nghiên cứu, nâng cao kiến thức chuyên môn trong giảng dạy, nghiên cứu và học tập chuyên sâu ở chuyên ngành này.
 • Học viên tốt nghiệp có trình độ chuyên môn vững vàng và nâng cao về xác suất thống kê, có năng lực sử dụng xác suất thống kê ứng dụng trong công việc.
 • Học viên tốt nghiệp có khả năng tiếp tục học tập lên bậc tiến sĩ.

Thế mạnh của chương trình

 • Có hiểu biết nền tảng về xác suất thống kê và tiếp cận với một số chuyên ngành Thống kê.
 • Có hiểu biết chi tiết trong một chuyên ngành của toán xác suất thống kê. Cập nhật hiểu biết đương thời (ở phạm vi quốc tế) trong một đề tài xác suất thống kê.

Chương trình đào tạo theo phương thức làm luận văn (phương thức 2). Chương trình hướng tới một số đặc điểm:

 • Rút ngắn thời gian học (học viên có thể hoàn tất các tín chỉ trong vòng 1 năm học).
 • Tăng cường độ học tập (khuyến khích học viên học toàn thời gian, ít nhất là trong
  năm đầu).
 • Danh sách các môn học linh động, cởi mở, có tính đa ngành.
 • Số tín chỉ bắt buộc thấp (3 môn học, 12 tín chỉ), số còn lại (tối thiểu 20 tín chỉ, khoảng 5 môn học) học viên có sự chọn lựa.
 • Khuyến khích học viên bắt đầu làm luận văn sớm và không kéo dài thời gian làm
  luận văn (thực hiện luận văn trong vòng 1 năm).
 • Cán bộ hướng dẫn không nhất thiết là cán bộ cơ hữu của Bộ môn hay Khoa.

Các vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp:

Học viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận các vị trí công việc đòi hỏi chuyên môn và kỹ năng bậc cao như:

 • Giảng dạy ở các cơ sở giáo dục như trường đại học, cao đẳng, trung học.
 • Làm công tác nghiên cứu ở các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu.
 • Làm việc cho các doanh nghiệp công nghệ có sử dụng các công cụ toán học, như thống kê, tài chính, xử lí dữ liệu lớn, …
 • Làm những việc cần năng lực phân tích xử lí những vấn đề phức tạp mà ở đó các phương pháp toán học có hiệu quả, như trong các ngành khoa học, kỹ thuật, kinh tế, hoạch định chính sách, ….
 • Chuyên viên định phí bảo hiểm, công ty chứng khoán, quản lý quỹ. Các công việc liên quan đến thống kê, phân tích số liệu.

Sơ nét về chương trình đào tạo

Cấu trúc chương trình đào tạo bao gồm:

 • Kiến thức chung
  • Triết học
  • Ngoại ngữ
 • Kiến thức cơ sở và chuyên ngành
 • Luận văn tốt nghiệp

Một số môn lý thuyết có thể bao gồm cả phần bài tập thực tế, bài tập nhóm hoặc thực nghiệm đi kèm để học viên có thể áp dụng và liên hệ với lý thuyết.

Một số môn được đánh giá cuối kỳ bằng seminar nhằm giúp học viên trang bị kỹ năng tự học, tự nghiên cứu và sáng tạo.

Thông tin tuyển sinh cao học

Tên chuyên ngành: Lý thuyết xác suất và Thống kê Toán học

Mã ngành: 8460106.

 • Đối tượng người học:
 • Sinh viên tốt nghiệp đại học các ngành đúng và phù hợp, bao gồm các ngành: Toán; Sư phạm Toán; Toán – Tin; Thống kê;

Ngoài danh mục các Ngành đã nêu, nếu thí sinh có văn bằng tốt nghiệp các ngành khác thì phải nộp bản sao bảng điểm Đại học tốt nghiệp cho phòng Đào tạo Sau Đại học, để Nhà trường xét duyệt theo từng trường hợp cụ thể và phải học các môn bổ túc kiến thức sau đây:

Tốt nghiệp nhóm ngành: Marketing

 •  7 môn chương trình đại học: Giải tích 1A, Giải tích 2A, Vi tích phân 1A, Vi tích phân 2A, Lý thuyết độ đo và xác xuất,Giải tích hàm, Đại số tuyến tính
 •  

Thời gian thi tuyển (hằng năm): tháng 5 và tháng 10

Thời gian nộp hồ sơ (hằng năm): tháng 3 và tháng 8

Chỉ tiêu tuyển sinh (hằng năm): dự kiến 15 học viên.

Các môn thi tuyển

 • Ngoại ngữ

Địa điểm đào tạo: Cơ sở Nguyễn Văn Cừ

Thời gian đào tạo: 1 – 2 năm

Xem chi tiết tại Thông báo xét tuyển trình độ Thạc sĩ năm 2024 – đợt 1

 

Tham khảo: