GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC CỦA KHOA TOÁN - TIN HỌC

Khoa Toán – Tin học có các lĩnh vực nghiên cứu rộng, từ lý thuyết tới ứng dụng. Nghiên cứu ở Khoa vừa có tính tự do học thuật cao, vừa có truyền thống quan tâm tới nhu cầu của cộng đồng và gắn bó với đào tạo. Các thành tựu nghiên cứu ở Khoa thường xuyên được công bố trên các tạp chí khoa học có uy tín, báo cáo tại các hội nghị, ứng dụng vào giảng dạy và thực tiễn xã hội. Khoa có hàng chục bài báo quốc tế mỗi năm, nhiều đề tài khoa học từ cấp Trường tới cấp Nhà nước, và thường xuyên tổ chức các sự kiện, khóa học, hội thảo, hội nghị khoa học. 

Năm 2018 Khoa Toán – Tin học đang đào tạo khoảng 1000 sinh viên ngành Toán, khoảng 140 học viên cao học, và khoảng 50 nghiên cứu sinh. Các ngành nghề phổ biến của cựu học viên gồm: nghiên cứu và giảng dạy ở các viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng; giảng dạy ở các trường phổ thông, các trung tâm đào tạo; làm việc ở các công ty công nghệ, kinh doanh, tài chính, các cơ sở công nghiệp, các cơ quan quản lý, … Vài năm gần đây một số cựu sinh viên bắt đầu tìm được việc làm tốt ở các cơ sở công nghiệp trong nước, ngoài môi trường học thuật nhưng dùng trình độ toán học cao, cả tới mức thạc sĩ, tiến sĩ. Trong thập kỉ qua hàng trăm cán bộ và cựu sinh viên của Khoa đã học tập và làm việc ở nhiều trung tâm khoa học của thế giới.

Các bộ Khoa Toán-Tin tham gia Đại hội Toán học lần 9 – 2018
Hội nghị Khoa học Trường ĐH KHTN lần 11-2018

Khoa hiện có khoảng 60 cán bộ có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu và giảng dạy các chuyên ngành Toán – Tin học (3GS, 3PGS, 30 TS). Khoa có các bộ môn:

 • Bộ môn Cơ học;
 • Bộ môn Đại số;
 • Bộ môn Giải tích;
 • Bộ môn Tối ưu và Hệ thống;
 • Bộ môn Ứng dụng tin học;
 • Bộ môn Xác suất – Thống kê;
 • Bộ môn Tài chính Định lượng;
 • Bộ môn Giáo dục Toán học.

Ở bậc sau đại học, Khoa Toán – Tin học phụ trách các chuyên ngành:

 • Toán Giải tích (cao học và NCS);
 • Đại số và Lý thuyết số (cao học và NCS);
 • Lý thuyết xác suất và thống kê toán học (cao học và NCS);
 • Cơ sở toán học cho tin học (cao học và NCS);
 • Toán Ứng dụng (cao học và NCS);
 • Toán Ứng dụng – chuyên ngành Giáo dục toán học (cao học).
 • Chương trình Thạc sĩ Toán ứng dụng Pháp-Việt (theo qui chế riêng, do Pháp cấp bằng).
Buổi bảo vệ luận văn Thạc sĩ Toán ứng dụng K2016.

Thông tin nghề nghiệp.

Trong những năm qua, Khoa Toán – Tin học đã hợp tác và liên kết với các doanh nghiệp trong quá trình đào tạo. 

Để biết thêm chi tiết vui lòng truy cập website của Khoa Toán  – Tin học.

Một số hình ảnh hoạt động của Khoa.

Hội nghị Khoa học Trường ĐH KHTN lần 11-2018
Tập huấn về Deep Learning tại cty DMSPro
Hợp tác về Khoa học dữ liệu tại cty Besightsolf
Tập huấn về Deep Learning tại công ty GE3F