TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH NĂM 2023

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1243/TB-KHTN TPHCM, ngày 18 tháng 12 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Kết quả chấm phúc khảo và chuyển ngành

trình độ thạc sĩ năm 2023 đợt 2

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO:

 

1. Kết quả chấm phúc khảo (đính kèm)

2. Danh sách trúng tuyển sau khi chấm phúc khảo (đính kèm)

3. Kết quả chuyển ngành:

Căn cứ theo kết quả thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ, căn cứ theo đơn đăng ký xét chuyển ngành, Nhà trường thông báo kết quả được xét chuyển ngành theo danh sách đính kèm.

4. Thông báo nhập học đối vớc các thí sinh trúng tuyển:

4.1 Thời gian nhận giấy báo điểm và giấy báo nhập học: từ 19-20/12/2023

4.2 Đăng ký nhập học: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đào tạo Sau đại học từ ngày 19-20/12/2023. Hồ sơ nhập học gồm:

  • Phiếu đăng ký nhập học (mẫu, dán ảnh 3*4).
  • Bản sao bằng tốt nghiệp đại học có thị thực sao y bản chính (áp dụng đối với các thí sinh CHƯA nộp bản sao bằng TNĐH).

5. Học phí: Mức thu học phí năm thứ 1

5.1 Học phí chương trình thạc sĩ chính quy được thu theo năm học (10 tháng/ năm). Mức thu như sau:

Stt Khối ngành Các ngành đào tạo

Mức thu

(đ/năm)

1 IV Hóa học 34,200,000đ
2 V – Khoa học dữ liệu

– Lý thuyết xác suất và thống kê toán học;

36,900,000đ

 

5.2 Thời gian đóng học phí: học viên đóng học phí 2 đợt trong năm (Mức thu học phí từng đợt học viên xem trong giấy triệu tập nhập học):

  • Đợt 1: từ ngày 27/12/2023 đến 29/12/2023.
  • Đợt 2: tháng 6/2024.

5.3 Học phí môn Triết học: 600.000đ/hv.

6. Hình thức đóng học phí: Học viên có thể chọn 1 trong các hình thức sau:

a) Ngân hàng Agribank(Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam)

  • Đóng học phí trực tiếp tại các chi nhánh, phòng giao dịch, điểm giao dịch ngân hàng Agribank (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam).
  • Đóng trực tuyến qua Internet, E-Mobile Banking của Ngân hàng Agribank theo hình thức Bill Payment (thanh toán hóa đơn)
  • Khi đóng học phí học viên cung cấp cho nhân viên ngân hàng: mã số học viên và tên Trường Đại học Khoa học tự nhiên.
  • Khi cần thiết vui lòng liên hệ điện thoại 0902 093 310 (anh Duy) để được hỗ trợ từ Ngân hàng Agribank hướng dẫn đóng học phí.
  • Học viên cần lưu giữ chứng chứng từ nộp tiền của ngân hàng để xác nhận đã đóng học phí khi cần thiết.

b)  Ứng dụng Viettel Money

–       Học viên đóng học phí trên App “Viettel Money” còn gọi là hệ sinh thái tài chính số. App Viettel Money cài đặt được tất cả các nhà mạng viễn thông, liên kết với hầu hết các ngân hàng trên toàn quốc, chi tiết hướng dẫn thanh toán tại: https://viettelmoney.vn/.

–       Khi cần thiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0979.587.739 (anh Minh) hoặc số tổng đài 1800 9000 (miễn phí) để được hỗ trợ từ Viettel Money hướng dẫn đóng học phí.

c) Cổng kết nối thanh toán của VNPAY:

–      Học viên đăng nhập vào website: https://hocphi.hcmus.edu.vn, gõ mã học viên để đăng nhập và thanh toán.

–       VNPAY kết nối với 40 ngân hàng tại Việt Nam, khi thanh toán sẽ cập nhật trực tiếp trên hệ thống thu học phí của nhà trường. Phí giao dịch (do người sử dụng kênh thanh toán trả) như sau:

 7. Lịch học toàn khóa:

7.1 Thời gian: từ tháng 12/2023 đến tháng 12/2025 (24 tháng)

7.2 Học phần kiến thức chung và kiến thức cơ sở ngành:

Stt Nhóm học phần Thời gian học Thi kết thúc

học phần

Ghi chú
1. Nhóm học phần 1

18/12/2023 đến 28/01/2024 (6 tuần)

19/02/2024 đến 24/3/2024 (5 tuần)

01/4 đến 14/4/2024 Nghỉ tết Nguyên Đán từ 29/01 đến 18/02/2024
2. Nhóm học phần 2 15/4/2024 đến 30/6/2024 (11 tuần) 08/7 đến 21/7/2024 Nghỉ lễ: 30/4 và 01/5/2024
3. Nhóm học phần 3

22/7/2024 đến 01/9/2024 (6 tuần)

04/9/2024 đến 06/10/2024 (5 tuần)

14/10 đến 27/10/2024 Nghỉ lễ: 02,03/9/2024
4. Nhóm học phần 4 28/10/2024 đến 12/01/2025 (11 tuần) 10/02 đến 23/02/2025 Nghỉ tết Nguyên Đán từ  20/01 đến 09/02/2025
5. Nhóm học phần 5 24/02/2025 đến 11/5/2025 (11 tuần) 19/5 đến 01/6/2025 Nghỉ lễ: 30/4 và 01/5/2025

 

7.3 Luận văn thạc sĩ, Đồ án tốt nghiệp:

Stt Phương thức đào tạo Đăng ký

Luận văn/Đồ án

Thực hiện

Luận văn/Đồ án

Bảo vệ

Luận văn/Đồ án

Xét tốt nghiệp
1. Phương thức 1 Tháng 2/2025 Tháng  3- 10/2025 Tháng  11–12/2025 Tháng 01/2026
2. Phương thức 2

Phương thức 3

Tháng 4/2025 Tháng 5–10/2025 Tháng  11–12/2025 Tháng 01/2026

 

7.4 Đăng ký nhóm học phần 1: tại Phòng Đào tạo sau đại học từ ngày 19-22/12/2023

Nơi nhận:
– Web: https://sdh.hcmus.edu.vn/;
– Ban ĐT, ĐHQG-HCM (để theo dõi);
– Lưu Hồ sơ tuyển sinh SĐH;
– Lưu VT; SĐH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

HIỆU TRƯỞNG

Trần Lê Quan