Điểm thi môn Kỹ thuật sinh hóa – ngành Hóa sinh học K31 (ngày thi: 14/7/2023)