Điểm thi môn Vi tảo: công nghệ và ứng dụng – ngành Công nghệ sinh học K32 (ngày thi: 08/7/2023)