Điểm thi môn Vật lý tính toán – Vật lý lý thuyết và vật lý toán K32