TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 

Họ và tên NCS: DANH HỨA QUỐC NAM

Tên đề tài: Bài toán giá trị cuối cho một số phương trình đạo hàm riêng

Ngành:  Toán giải tích ; Mã số ngành: 9460102

Thời gian bảo vệ: 09g00, ngày 29/10/2023

Địa điểm: Phòng F.102, Trường Đai học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM