Điểm thi môn Cơ lý thuyết (Bổ túc kiến thức) ngành Vật lý lý thuyết K31 (ngày thi 1/7/2023)