Điểm thi môn Phân tích hệ thống trong quản lý môi trường – ngành Quản lý tài nguyên và Môi trường K32