Điểm thi môn Nhập môn lý thuyết vành chia, ngành Đại số và Lý thuyết số – K32