Điểm thi môn Nhập môn lý thuyết vành chia, ngành Đại số Lý thuyết số – K31