Điểm thi môn Nhập môn lý thuyết vành chia, Dự bị tiến sĩ ngành Đại số và Lý thuyết số – K31