Điểm thi môn Tối ưu không trơn, Dự bị tiến sĩ ngành Toán ứng dụng – K32