Điểm thi môn Thiết kế vi mạch tương tự và tín hiệu hỗn hợp – Vi Điện tử và Thiết kế Vi mạch K32