Điểm thi môn Kỹ thuật nano trong y sinh học, Dự bị tiến sĩ ngành Hóa sinh – K32