Điểm thi môn Khoa học vật liệu tính toán, Dự bị tiến sĩ ngành Hóa lý thuyết và hóa lý – K32