Điểm thi môn Đạo đức khoa học trong nghiên cứu sinh học, ngành CNSH – K31