Phòng ĐT Sau đại học thông báo lớp ôn tập cao học môn Tiếng Anh sẽ nghỉ học 1 buổi chiều thứ Tư ngày 06/9/2023.