Thời khóa biểu các lớp ôn tập tuyển sinh sau đại học môn Cơ bản, Cơ sở – cập nhật ngày 30/8/2023