TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Họ và tên NCS: ĐOÀN THỊ NHƯ QUỲNH

Tên đề tài: Khảo sát một số bài toán biên cho phương trình sóng phi tuyến chứa số hạng phi địa phương

Ngành:  Toán giải tích    ; Mã số ngành: 9460102

Thời gian bảo vệ:  8g30, ngày 16/09/2023

Địa điểm: Phòng F.102, Trường Đai học Khoa học tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

Kính mời Ông (Bà) quan tâm tham dự