Điểm thi môn Miễn dịch học phân tử và tế bào nâng cao – ngành Công nghệ sinh học K29 (ngày thi: T5/2023)